skip navigation | Japanese (日本語)

Sister Cities

What's New - Events Sister Cities & Friendship cities Located in the upper half of the North Island

What's New - Events Sister City web sites

What's New - Events Photo Gallery Past Events

What's New - Events Sister City Organisations Links

Sister Cities & Friendship cities located in the upper half of the North Island

New Zealand Japan Date of Formation
Auckland Utsunomiya-shi (Tochigi) February 1982
Auckland
Tomioka-cho (Fukushima) (Friendship) December 1983
Hamilton Saitama-shi (Saitama) May 1984
Auckland Fukuoka-shi (Fukuoka) June 1986
Rotorua Beppu-shi (Oita) July 1987
Taupo Hakone-cho (Kanagawa) October 1987
Tauranga Hitachi-shi (Ibaraki) April 1988
Auckland Kakogawa-shi (Hyogo) May 1992
Auckland Shinagawa-ku (Tokyo) (Friendship) May 1993
Kerikeri Yuasa-cho (Wakayama) May 1993
Waitomo District Tatsuno-machi(Nagano) March 1995
Cambridge Bihoro-cho (Hokkaido) October 1997
Turangi/Tongariro(Taupo) Kitashiobara-mura (Fukushima) November 1997
Whakatane Kamagaya-shi (Chiba) November 1997
Tauranga Susaki-shi (Kochi) December 1997
Warkworth Furudono-cho (Fukushima) October 1999
Ruapefu District Toyooka-shi (Hyogo) July 2000
Pukekohe Hara-mura (Nagano) July 2002

 

Sister City web sites:

New Zealand Japan
Christchurch Kurashiki-shi
(Okayama)
Nelson Miyazu-shi
(Kyoto)
Napier Tomakomai-shi
(Hokkaido)
Dunedin Otaru-shi
(Hokkaido)
Auckland Utsunomiya-shi
(Tochigi)
Wanaka, Queenstown Lake District Masuda-shi
(Shimane)
Auckland Tomioka-machi
(Fukushima)
Hamilton, Waikato Saitama-shi
(Saitama)
Auckland Fukuoka-shi
(Fukuoka)
Rotorua Beppu-shi
(Oita)
Taupo Hakone-machi
(Kanagawa)
Ashuburton County Minamiuonuma-shi
(Niigata)
Tauranga Hitachi-shi
(Ibaraki)
Wanganui Nagaizumi-cho
(Shizuoka)
Marlborough Tendo-shi
(Yamagata)
Gisborne Nonoichi-shi
(Ishikawa)
Marlborough Otari-mura
(Nagano)
New Plymouth, Taranaki Mishima-shi
(Shizuoka)
Auckland Kakogawa-shi
(Hyogo)
Selwyn Akitakata-shi
(Hiroshima)
Invercargill Kumagaya-shi
(Saitama)
Kerikeri Yuasa-cho
(Wakayama)
Auckland Shinagawa-ku
(Tokyo)
Richmond Fujimi-machi
(Nagano)
Porirua Nishio-shi
(Aichi)
Wellington Sakai-shi
(Osaka)
Horowhenua District Narita-shi
(Chiba)
Waitomo District Tatsuno-machi
(Nagano)
Hutt Minoo-shi
(Osaka)
Motueka - Tasman Kiyosato-cho
(Hokkaido)
Cambridge - Waipa Bihoro-cho
(Hokkaido)
Turangi / Tongariro, Taupo Kitashiobara-mura
(Fukushima)
Wakatane Kamagaya-shi
(Chiba)
Tauranga Susaki-shi
(Kochi)
Masterton Hatsukaichi-shi
(Hiroshima)
Wairoa District Kitaibaraki-shi
(Ibaraki)
Warkworth - Rodney District Furudono-machi
(Fukushima)
Ruapehu Toyooka-shi
(Hyogo)
Selwyn Yubetsu-cho
(Hokkaido)
Franklin District - Pukekohe Ward Hara-mura
(Nagano)
Clutha District Nantan-shi
(Kyoto)
Timaru Eniwa-shi
(Hokkaido)

 

Sister City Organisations Links

CLAIR (Council of Local Authorities for International Relations)
Sister Cities New Zealand